Közhasznúsági Jelentés 2009.

Melléklet a 2009. évi Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz

JAM Táncműhely Közhasznú Kulturális Egyesület

Az Alapítvány székhelye: 1132 Budapest, Csanády u. 7.

Az Alapítvány adószáma: 18129346-1-41

Az Egyesület megalakuláskor közhasznúsági minősítést kapott.
Bírósági végzés száma: 60724/2007.

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
Az Egyesület céljai:

Az egyesület célja, hogy táncoktatási tevékenységével, klubprogramok létrehozásával lehetőséget biztosítson a tánc iránt érdeklődő egyéneknek, csoportoknak, hogy az egyesület által létrehozott közösségi térben elégítsék ki a tánc iránti igényüket, fejlesszék képességeiket és éljék meg társas viszonyaiknak egy aktív szegmensét a csecsemőkortól az időskorig.

Az Egyesület tervezi különböző, a táncból kiinduló rendezvények, táncelőadások szervezését és lebonyolítását, mind a tánc népszerűsítésének mint a mozgásformának, mind a szociális-közösségi mivoltának előtérbe helyezése érdekében. Ezen felül a kultúra tágan értelmezett körében is szerepet vállal a programok szervezése terén, társterületek bevonásával (pl.: filmklub, fotókiállítás, stb…)
Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális és művészeti tevékenység,

- sporttevékenység.

Az Egyesület a Központi Költségvetéstől 2009.-ben 200 000 Ft támogatást kapott, melyet pályázati úton nyert.

Az alapító tagoknak tiszteletdíj nem került kifizetésre, személyi jellegű kifizetés 2 388 546 Ft történt, mely teljes egészében bérköltséget takar.

Az egyesület bevétele az alapító tagok tagdíjbefizetéséből, magánszemélyek és társaságok adományaiból, pályázati úton nyert támogatásokból tevődik össze, összesen 6 677 783 Ft értékben.

Az egyesület 2009. évre a bérköltségen felül 3 404 136 Ft költséget számolt el, melyek bérleti díjat, közüzemi díjakat, Internet költséget, jogdíjakat, nyomtatvány és irodaszer költségeket tartalmaznak.

Az Egyesület 2009.-ben nem hajtott végre beruházást.

Az Egyesület 2009. évben nem nyújtott támogatást.

Budapest, 2010. április 20.